โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560

           โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560 โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560  ศูนย์การเรียนรู้อิชิตันแลนด์  และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา   ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561  โดยการกำกับดูแลจากคณ อ่านต่อ

โครงการสัมนาเพื่อการศึกษาสู่อนาคตที่ดี ปีการศึกษา 2560

[dg attachment_pg=”false” descriptions=”false” new_window=”false” paginate=”false” orderby=”author” columns=”6″ ids=”2453, อ่านต่อ

กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพกับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  ในระดับ ปวช. อ่านต่อ

กิจกรรมกีฬาสี 2560

กิจกรรมกีฬาสี 2560

ประกาศ การจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ การจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน และกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียน 2/2560

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน และกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียน 2/2560 @วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี  

อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรการสืบสานพระราชบณิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา

อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรการสืบสานพระราชบณิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา “บวร/บรม” ในโครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน [dg fancy=”true” attach อ่านต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี รวมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี รวมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ