ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี รวมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ncschool-master

ncschool-master

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี รวมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ