ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน 2558

ncschool-master

ncschool-master

ประกาศ

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนพณิชยการนนทบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูนและสมาคมจิตอาสาพัฒนาประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2558    (นักศึกษาพร้อมกัน  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี  เวลา 06.30 น.)