กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2561 เปิดภาคเรียน พร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

ประกาศ

กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2561

เปิดภาคเรียน พร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ พร้อมกัน ที่ห้องประชุม

เวลา 08.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561