กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี
แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 2562
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562