ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี  เลขที่ 1/2 หมู่ 8   ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี   ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :   0838453957 , 02-1021823  

e-mail  : kt0459@hotmail.com  , it@ncschool.ac.th