พิธีไหว้ครู 2560

พิธีไหว้ครู 2560

ประกาศเลื่อนเวลาจัดพิธีไหว้ครู (ยังคงจัดในวันเดิม 22 มิ.ย. 2560 )

ประกาศเลื่อนเวลาจัดพิธีไหว้ครู (ยังคงจัดในวันเดิม 22 มิ.ย. 2560 ) ประกาศเลื่อเวลาจัดพิธีไหว้ครู  โดยจะเลื่อนเวลาเริ่มพิธีออกไปตามความเหมาะสม  แต่ยังคงจัดในวันเดิม 22 มิ.ย. 2560  เนื่องจากสภาพอากาศไม่เ อ่านต่อ

กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศเรื่องการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน

ประกาศเรื่องการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  ในส่วน นักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษาวันอาทิตย์  ให้ใช้สถานที่เรียนในพื้นที่ วิทยาลัยแห่งใหม่  (ถ อ่านต่อ

กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  1/2560    วันอาทิตย์ ที่  28 พฤษภาคม  2560   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี  เวลา 08:00 น.  ให้นักเรียน นักศึกษาแต่งการชุดนักศึกษ อ่านต่อ

ประกาศกำหนดการพิธีประสาทวุฒิบัติ _2559

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี   ได้จัดงานประสาทวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้ง ๓ สาขาประกอบด้วย สาขาการบัญชี อ่านต่อ

ประกาศ สอบปลายภาค 2/2559 และกำหนดการเปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน 3/2559)

ประกาศ สอบปลายภาค 2/2559 และกำหนดการเปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน 3/2559)

โครงการพัฒนาบุคลากร 2559