ประกาศ ยื่นคำร้อง กยศ. 2/2559

ประกาศ ยื่นคำร้อง กยศ. 2/2559

พิธีไหว้ครู 2559

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1/59

โรงเรียนพณิชการนนทบุรีักำหนดจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่  1/2559  ในวันอาทิตย์  ที่  29  พฤษภาคม  2559    เวลา  08.00  น.  ณ โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี

ยื่นกู้ และต่อสัญญา กยศ. 1/59

นักเรียน  นักศึกษา ผู้มีความประสงค์ยื่นกู้ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. ให้ดำเนินการยื่นคำขอที่ฝ่ายธุรการ  และดำเนินการยื่นผ่านระบบ (กยศ.)  โดยผู้ยื่นก็จะต้องมี E-mail  เป็นของตนเองเพื่อใช้ในกา อ่านต่อ