หาตามคำค้น: สอบมาตรฐานวิชาชีพ

กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพกับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  ในระดับ ปวช. อ่านต่อ