หาตามคำค้น: แผนที่แห่งใหม่

ประกาศเรื่องการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน

ประกาศเรื่องการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  ในส่วน นักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษาวันอาทิตย์  ให้ใช้สถานที่เรียนในพื้นที่ วิทยาลัยแห่งใหม่  (ถ อ่านต่อ