หาตามคำค้น: ๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”