กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี