ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

“๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”

ncschool-master

ncschool-master

 

ป้ายกำกับ:, , ,