ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

ncschool-master

ncschool-master

กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  1/2560    วันอาทิตย์ ที่  28 พฤษภาคม  2560   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี  เวลา 08:00 น.  ให้นักเรียน นักศึกษาแต่งการชุดนักศึกษา  ให้เรียบร้อย