ประกาศเรื่องการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน

ประกาศเรื่องการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  ในส่วน นักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษาวันอาทิตย์  ให้ใช้สถานที่เรียนในพื้นที่ วิทยาลัยแห่งใหม่  (ถนนเลี่ยงเมือง นนทบุรี)

พิกัด GPS        มุมมอง Street View