ประกาศเลื่อนเวลาจัดพิธีไหว้ครู (ยังคงจัดในวันเดิม 22 มิ.ย. 2560 )

ประกาศเลื่อนเวลาจัดพิธีไหว้ครู (ยังคงจัดในวันเดิม 22 มิ.ย. 2560 )

ประกาศเลื่อเวลาจัดพิธีไหว้ครู  โดยจะเลื่อนเวลาเริ่มพิธีออกไปตามความเหมาะสม  แต่ยังคงจัดในวันเดิม 22 มิ.ย. 2560  เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

งานยังจัดเหมือนเดิม