วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี รวมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี รวมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ