อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรการสืบสานพระราชบณิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา

อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรการสืบสานพระราชบณิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา “บวร/บรม” ในโครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน

[dg fancy=”true” attachment_pg=”false” descriptions=”false” new_window=”false” paginate=”true” ids=”1977,1976,1975,1974″]