อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรการสืบสานพระราชบณิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา

อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรการสืบสานพระราชบณิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา “บวร/บรม” ในโครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน