ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน และกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียน 2/2560

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน และกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียน 2/2560 @วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี