ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงานในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างกองทุนฯ สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี เหล่ากาชาดจังหวัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์