กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี
“วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561”