รับสมัครนักเรียน นักศึกษา 2559

โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี เปิดรับสมัคร นักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559


22

 

โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี เปิดรับสมัคร นักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559   ทั้งภาคปกติ  และภาคสมทบ   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ   เรียนดี  กิจกรรมเด่น  สนับสนุนทุนการศึกษา  และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ ห้องธุรการ  หรือโทร 029683459