กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี