กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2558