กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

พุทธศักราช2561 ประจำปีการศึกษา 2561