ยื่นกู้ และต่อสัญญา กยศ. 1/59

ยื่นต่อสัญญา กยศ.

นักเรียน  นักศึกษา ผู้มีความประสงค์ยื่นกู้ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. ให้ดำเนินการยื่นคำขอที่ฝ่ายธุรการ  และดำเนินการยื่นผ่านระบบ (กยศ.)  โดยผู้ยื่นก็จะต้องมี E-mail  เป็นของตนเองเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน      [สอบถาม   02-9683459, 02-9685722]