ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1/59

ncschool-master

ncschool-master

3

โรงเรียนพณิชการนนทบุรีักำหนดจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่  1/2559  ในวันอาทิตย์  ที่  29  พฤษภาคม  2559    เวลา  08.00  น.  ณ โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี

ป้ายกำกับ:,