ข้อมูลการติดต่อ

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :   0838453957 , 02-1021823  

e-mail  : kt0459@hotmail.com  , it@ncschool.ac.th