ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานและฝึกวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนพณิชยการนนทบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูนและสมาคมจิตอาสาพัฒนาประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2558    (นักศึกษาพร้อมกัน  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี  เวลา 06.30 น.)  


ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน  2/2558


image01

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2558   (งานธุรการ)   02-9683459