หาตามคำค้น: ผลงานวิชาการ

ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นักศึกษา

การประดิษฐ์โคมไฟจากช้อนพลาสติก     โครงการการประดิษฐ์โคมไฟจากช้อนพลาสติก อาจารย์ที่ปรึกษา  : อ.สุรพงศ์  เอี่ยมสำอางค์ จัดทำโดย  :  นางสาววรีรัตน์  สองสุข     นางสาวรรวิสา  สุขก้อน ระดับชั้น : ปวช. 3 ว อ่านต่อ